bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Update bouw Parklanen II

4 oktober 2021

Het gaat goed met nieuwbouwproject Parklanen: alle woningen van het nieuwste deelplan - Parklanen III - zijn verkocht en op de bouwplaats wordt hard gewerkt aan de realisatie van de prachtige woningen van Parklanen II. Het boor- en heiwerk is gereed en bij de eerste woningen zijn de funderingsbalken gelegd.

Opbouw van het casco
De komende periode gaat men aan de slag met de opbouw van het casco. Het casco - de draagconstructie van de woningen - bestaat uit prefab betonwanden en kanaalplaatvloeren. De prefab betonwanden worden in de fabriek gemaakt en al in de fabriek voorzien van de benodigde voorzieningen, zoals elektra, leidingen en sparingen voor bijvoorbeeld de waterleidingen. Het is zelfs zo dat de meeste kozijnen al op de betonwanden zijn aangebracht.

Afbeelding 1. Voorbeeld van het plaatsen van een casco element

Na het plaatsen van de wanden op de begane grond worden de eerste verdiepingsvloeren gemonteerd. Dit zijn kanaalplaatvloeren: een betonplaat met holle kanalen. In deze vloeren zijn ook leidingsleuven opgenomen voor onder meer de rioleringsleidingen en ventilatiekanalen. Aansluitend worden de prefab betonwanden van de eerste verdieping geplaatst met daarop de tweede verdiepingsvloer. Dit is eveneens een kanaalplaatvloer. Tenslotte worden na het dichtstorten van de tweede verdiepingsvloer de prefab betontoppen geplaatst. Na het plaatsen van de laatste wanden kunnen de dakelementen gemonteerd worden, hierover zullen we meer vertellen in de volgende nieuwsbrief.

Voor de woningen geldt een verwachte oplevering van eind eerste kwartaal 2022 / begin tweede kwartaal 2022. Deze prognose zal naarmate het bouwproces vordert verder aangescherpt worden.